Giới thiệu

Homie School là một ngôi trường giảng dạy theo phương pháp Montessori, chúng tôi mong ước tạo dựng một môi trường nơi các con được hướng dẫn và làm việc để trở nên tự tin, độc lập, hiểu biết và nhân ái.

Thư ngỏ

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giáo viên